2023

The political and legal prerequisites for autonomies in Europe
In collaboration with Coppieters Foundation” and add the European Parliament disclaimer: This paper is financially supported by the European Parliament. The European Parliament is not liable for the content of the paper or the opinion of the author.
Läs mer
The Future Conditions for the Åland Autonomy
A study of the legal and political development of Åland ́s self-determination
Läs mer
Den åländska autonomins framtidsförutsättningar
En studie av självbestämmandets legala och politiska utveckling
Läs mer
De legala och politiska förutsättningarna för Europas autonomier
En jämförande studie
Läs mer
Att sätta självstyrelsens gränser
Av laggranskarna underkänd åländsk lagstiftning 1922–2018
Läs mer