Fonduppgifter Stiftelsen

År 1991 grundande bonden och landstingsmannen Olof M Jansson, från Strömma i Hammarland, stiftelsen för främjande av åländsk historisk forskning, en hjärtefråga för honom sedan mycket lång tid. Fonden lyckades han åstadkomma genom ett strävsamt lantbrukarliv kombinerat med ett gott ekonomiskt sinnelag och fingertoppskänsla för långsiktiga investeringar.

Stiftelsen blev det en del av det allmännyttiga arv Olof lämnade efter sig på Åland efter ett långt arbetsliv, inte bara på sin hemgård, utan även inom ideella föreningar, jordbruksorganisationer, och inom politiken, både på kommunal och landskapsnivå.

Stiftelsen fokuserar på studeranden och personer som är aktiva inom vetenskaplig forskning som i historiskt, arkeologiskt eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet på dessa områden.

Stipendierna lediganslås under vårvintern och avgörandet sker i månadsskiftet maj-juni.

Styrelsen 2024

Göran Lindholm

Ordförande

Mathias Sundberg

Ekonom

Conny Andersson

Sekreterare

Verksamhet

År 1991 grundande bonden och landstingsmannen Olof M Jansson, från Strömma i Hammarland, stiftelsen för främjande av åländsk historisk forskning, en hjärtefråga för honom sedan mycket lång tid. Fonden lyckades han åstadkomma genom ett strävsamt lantbrukarliv kombinerat med ett gott ekonomiskt sinnelag och fingertoppskänsla för långsiktiga investeringar.

Stiftelsen blev det en del av det allmännyttiga arv Olof lämnade efter sig på Åland efter ett långt arbetsliv, inte bara på sin hemgård, utan även inom ideella föreningar, jordbruksorganisationer, och inom politiken, både på kommunal och landskapsnivå.

Hade själv minnen från tiden för självstyrelsens tillkomst och hur målmedvetna och engagerade ”gubbarna” var för att den åländska befolkningen skulle få leva på svenska. Utvecklingen av och spridande av kunskapen om självstyrelsen var en av Olofs hjärtefrågor. Ett arv som stiftelsen värnar om.

- stiftelsen