Det är i vår tid sällsynt med människor som kombinerar stor boklig lärdom med breda praktiska kunskaper. Olof var verkligen en av dem.

- Conny Andersson