Ansökan om stipendium

Stipendierna lediganslås i slutet av december månad och avgörandet sker i månadsskiftet januari-februari följande år. Stipendier att sökas för studerande eller person som är aktiv inom vetenskaplig forskning som i historisk, arkeologisk eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet inom ovannämnda ramar.