heder_bild

Projekt 2013

 


Stiftelsens styrelse beslöt i september 2012 att ge ett bidrag om 1000 € till restaureringen av ett  minnesmärke över de soldater från Bomarsund som avled i fångenskap i Lewes, England.

Restaureringsprojektet drogs gemensamt av de finska och ryska ambassaderna i London under ledning av finländska ambassadören, ålandsvännen, Pekka Huhtaniemi.

 

I slutet av september år 2013 reste stiftelsens  ordförande och sekreterare till England för att närvara vid  ett åländskt seminarium i Finlands ambassads residens i London samt följande dag vid cermonin nere i Lewes.

 

Minnesmonumentet finns på kyrkan St Johns Sub Castros begravningsplats. Återinvigningen, ledd av fyra präster, väckte ett stort lokalt intresse  och kyrkan var i det närmaste fullsatt.

 

De två dagarna i England satte fokus på Ålands roll både i det förflutna och i nutid.

 

För några veckor sedan erhöll stiftelsen ett diplom av Friends of Lewes, The Lewes Civic society, som tack för medverkan i restaureringsprojektet.

 

 

 

Ambassadör Pekka Huhtaniemi håller tal i kyrkan. (Foto: Finlands ambassad, London)

 

 

Cermonin vid minnesmärket. (Foto: Finlands ambassad, London)

 

 

 

 

 

 

Diplomet från  The Lewes Civic Society.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olof M. Janssons stiftelse för främjande av åländsk forskning grundades 1991.